ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง email confirmation และรายละเอียดการเข้าประชุมทางอีเมลก่อนวันงาน 1 สัปดาห์
flow2-1024x298-1.png