ลงทะเบียนแบบกลุ่ม

1.  >>Download แบบฟอร์มลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม กรุณาเตรียมอีเมลที่ถูกต้อง ซึ่งจะใช้แจ้งข้อมูลการเข้าประชุม
3. กรอกข้อมูลผู้ประสานงาน พร้อมแนบแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ
4. แนบหลักฐานการชำระเงิน

การชำระเงิน สั่งจ่ายเช็คในนาม “มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 016-2-85787-2